Λέξεις Δύναμης στη θεραπεία

Το ερώτημα είναι

Μπορείς να θεραπεύσεις, με τη δύναμη της θέλησης σου προκαλώντας τη θεία δύναμη και με τη χρήση ορισμένων Λέξεων Δύναμης για να επιφέρεις θεραπεία; Και όμως η ιδέα αυτή είναι αληθινή και εφαρμόσιμη υπό προϋποθέσεις:

Αν όλοι οι θεραπευτές ήταν ψυχορατικοί,

αν κατανοούσαν το Νόμο του Κάρμα και τη λειτουργία του στη ζωή του πάσχοντα,

αν είχαν την πλήρη συνεργασία του πάσχοντα και

αν είχαν την ικανότητα να προσθέσουν σ’ όλες τις παραπάνω απαιτήσεις τη χρήση ορισμένων Λέξεων Δύναμης τότε η θεραπεία θα ήταν πιο αποτελεσματική.

Οι θεραπευτές σήμερα, σπάνια κατέχουν αυτές τις δυνάμεις. Το ότι συχνά θεραπεύουν είναι αληθινό, αλλά όταν είναι επιτυχείς, το κατορθώνουν κάνοντας κάποιο απ’ τα ακόλουθα:

  • Θεραπεύουν τον ασθενή όταν το θέλει το πεπρωμένο και η μοίρα του και συνεπώς η ψυχή του τον οδήγησε (τον ασθενή) στην ακτινοβόλο αύρα ενός θεραπευτή.
  • Ο πάσχων θα θεραπευόταν ούτως ή άλλως αλλά η διαδικασία επισπεύτηκε απ’ την προσπάθεια και προσοχή συν την πίστη του θεραπευτή και του ασθενή.

Πολλές φορές ο θεραπευτής-γιατρός παρεμβαίνει στο άμεσο σχέδιο ή το πρότυπο της ζωής του πάσχοντα κι έτσι μπορεί να καθυστερήσει ορισμένες διαδικασίες «πνευματικών μαθημάτων» που είναι αναγκαίες για το ασθενή.

Αυτό συχνά λησμονείται και είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ασθένεια έρχεται σε εμάς για να μας διδάξει πράγματα, όπως:

Α) το να απορρίψουμε παλιές συνήθειες,

Β) να αλλάξουμε τρόπο ζωής,

Γ) να αλλάξουμε σκέψεις και συμπεριφορές.   

Βλέπετε πως η θεραπευτική τέχνη είναι ένα θέμα πολύ περίπλοκο, αλλά ετοιμαστείτε να φωτίσουμε περισσότερα σημεία στο εργαστήρι θεραπευτικής “Magnetic soul Healingπου θα ξεκινήσει σύντομα.

Συνεπώς, μέχρι να υπάρξει πλήρης γνώση της εσωτερικής ανατομίας, είναι ζωτικά αναγκαίο να μελετηθεί η δομή και η ισχύς της ζωτικότητας και το δίκτυο των ενεργειών και των δυνάμεων που συνθέτουν τον ανθρώπινο οργανισμό.

Είναι απαραίτητη μια νοητική σύλληψη των διαδικασιών της θεραπείας.

Οι  λόγοι που την καθιστούν δύσκολη και πολύπλοκη, είναι οι εξής:

  • Είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε σαν σύνολο το ανθρώπινο Ον και τους φορείς του και ιδιαίτερα το ενεργειακό σώμα ως συνθετικό στοιχείο.
  • Προς το παρόν χρειάζεται να κατανοηθεί η διδασκαλία της εσωτερικής ανατομίας και θεραπευτικής και να γίνουν κεκτημένα,  βήμα προς βήμα, λεπτομέρεια προς λεπτομέρεια, εντολή προς εντολή, εφαρμογή προς εφαρμογή.
  • Η ανάπτυξη της θεραπευτικής στο μέλλον, βασίζεται ξεκάθαρα στην ικανότητα του ανθρώπου να λειτουργεί συνθετικά με την βοήθεια και την κυριαρχία του Νου του. Έτσι με μια ματιά του φωτισμένου νου και μια μεγάλη ακτινοβολία αγάπης ο θεραπευτής ή η θεραπευτική ομάδα θα γνωρίζει αν πρέπει να θεραπεύσει για να βοηθήσει την προσπάθεια του πάσχοντα.
  • Είναι απαραίτητο ο θεραπευτής να πιστεύει στο θεό και απαραίτητο να κυριαρχήσει την τεχνική πλευρά της θεραπείας, αποφεύγοντας να επαναπαυθεί σε ευχές όπως: “ν’ αφήσει στο Θεό να το κάνει”. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης ούτε των θεραπευτών ούτε των γιατρών.

Αυτά είναι σημεία που απαιτούν επιμελή προσοχή και μελέτη. Αξίζει να τα στοχασθούμε.

Συμπερασματικά, η συνθετική δύναμη του νου, βοηθούμενη από αληθινή αγάπη, είναι το όργανο όλων των αληθινών θεραπευτών.

Για χάρη του μέλλοντος και για να βοηθήσει την εκπλήρωση της εξέλιξης της θεραπευτικής τέχνης, το εργαστήρι Magnetic soul Healing ασχολείται σε βάθος με όλα αυτά τα θέματα που βασίζονται στην κατανόηση της ενέργειας που προέρχεται από την ψυχή, την εισροή και την κυκλοφορία της στο ανθρώπινο Ον.

«Η ενέργεια ακολουθεί τη σκέψη»

Δείτε επίσης το άρθρο μου: Θεραπεία και ενόραση