H “μαγεία” της πνευματικής θεραπείας

Οι θεραπευτές συνήθως χρησιμοποιούν τα χέρια τους για να θεραπεύσουν. Είτε αγγίζοντας το σώμα του ασθενή είτε χρησιμοποιώντας την πρανική ενέργεια χωρίς να αγγίζουν. Υπάρχει μια ποικιλία τεχνικών θεραπευτικών μεθόδων που είναι σήμερα γνωστές και μας έρχονται οι περισσότερες από παλιά, ενώ υπάρχουν και σχετικά καινούργιες.

Η θεραπευτική είναι μια κατάσταση η οποία βρίσκεται σε συνεχόμενη εξέλιξη. Η «πνευματική θεραπευτική» δεν αντικαθιστά αλλά ενισχύει όλες τις υπάρχουσες μεθόδους θεραπευτικής τεχνικής έχοντας καταπληκτικά απτά αποτελέσματα και ταυτόχρονα μπορεί να σταθεί από μόνη της σαν μια νέα (διαχρονική) μέθοδος θεραπείας.

Κάθε νέος ασκούμενος θεραπευτής σε όποια μέθοδο και αν ασκείται, στην αρχή αμφιβάλει για τις ικανότητες του και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου που έμαθε. Πρέπει να δοκιμαστεί και να ενισχύσει την πεποίθηση του, για αυτό δοκιμάζει την θεραπευτική μέθοδο πρώτα επάνω του, στην συνέχεια σε συγγενικά και φιλικά πρόσωπα. Αποκτά εμπειρία, επιβεβαιώνεται και εμπιστεύεται.

Σαν θεραπευτής δεν αποτελώ εξαίρεση. Εξασκώ την τεχνική μέθοδο Bowen και πέρασα από όλα τα στάδια αμφισβήτησης και επιβεβαίωσης της τεχνικής που ακολουθώ.

Σαν ερευνητής θεραπευτής θέλοντας να αναπτύξω τις δυνατότητες μου μελέτησα αρκετές μεθόδους. Ώσπου οδηγήθηκα στην Πνευματική θεραπευτική. Αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο για δύο λόγους:  είναι γνωστό πως η ανάγκη ωθεί τα πράγματα. Ο πρώτος λόγος ήταν όταν ένα συγγενικό πρόσωπο αρρώστησε από καρκίνο. Ο δεύτερος λόγος ήταν η 30χρονη πρακτική και θεωρητική εμπειρία μου με την εσωτερική ψυχολογία και φιλοσοφία στην αναζήτηση της αλήθειας.

Συνεχώς ζητάω να έχω απτά αποτελέσματα για να μπορώ να προσχωρώ στην εξέλιξη της θεραπείας και του εαυτού μου. Καθώς συνέχιζα την εξάσκηση μου συναντούσα διάφορα προβλήματα που έπρεπε να υπερπηδήσω και να λύσω.

Προβλήματα όπως:

  • Μεταφέρεται η πάθηση του ασθενή στο θεραπευτή;
  • Χρειάζεται να προετοιμαστεί ο θεραπευτής;
  • Και ποια προετοιμασία πρέπει να κάνει;
  • Σε τι συνειδησιακή κατάσταση πρέπει να βρίσκεται πριν τη θεραπεία και κατά τη διάρκεια της θεραπείας;
  • Πως αποφορτίζεται μετά από μια συνεδρία θεραπείας; 
  • Ποια ενέργεια και δύναμη μπορεί να χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει το έργο θεραπείας και πως το κάνει;

Υπάρχουν πολλές άλλες ακόμα ερωτήσεις τέτοιου είδους που με την καθοδήγηση, την έρευνα και τη συσσωρευμένη εμπειρία απαντήθηκαν.

Μία προσωπική εμπειρία

Για παράδειγμα ένα βασικό ερώτημα μου ήταν πως μπορώ να ενεργοποιήσω τα χέρια και όλη την προσωπικότητα μου για να έχω καλύτερα αποτελέσματα στο θεραπευτικό έργο. Το πρόβλημα μου ήταν πως τα χέρια μου ήταν κρύα όταν εξασκούσα τη μέθοδο Bowen. Λίγο πριν από κάθε συνεδρία προσπαθούσα να τα ζεστάνω με τους γνωστούς τρόπους, όπως βάζοντας τα χέρια μου πάνω στο σώμα μου, κάτω από της μασχάλες, στο λαιμό μου, στις τσέπες, σε θερμαντικό σώμα, άλλα χωρίς αποτέλεσμα.

Άρχισα να δοκιμάζω την πνευματική θεραπευτική, στην αρχή με αμφιβολία φυσικά.

Προς μεγάλη μου έκπληξη από την πρώτη φορά κατάφερα να έχω ζεστά αλλά και φορτισμένα, ενεργειακά  χέρια έτοιμα για θεραπεία. Επανέλαβα αρκετές φορές την τεχνική για να σιγουρευτώ πως δεν ήταν τυχαίο το γεγονός. Το αποτέλεσμα ήταν πάντα το ίδιο. Φορτισμένα, ζεστά ενεργειακά χέρια.

Τι είναι η Πνευματική θεραπευτική;

Είναι η θεραπεία μέσω του Πνεύματος ή ψυχής αν προτιμάτε. Χρησιμοποιεί την δύναμη της αγάπης του 2ου ηλιακού λόγου. Η ενέργεια αυτή έχει συγκεκριμένο χρώμα θεραπείας.

Η Πνευματική μέθοδος δεν είναι ακόμα μια τεχνική, αποτελεί μέρος της εσωτερικής προαιώνιας σοφίας και δίνεται τμηματικά στην ανθρωπότητα ανάλογα με την εξέλιξη της και οδηγώντας τους ασκούμενους θεραπευτές στο δρόμο (την ατραπό) της υπηρεσίας προς την ανθρωπότητα.

Ανοίγω το  θεραπευτικό εργαστήρι πνευματικής θεραπείας, που είναι ανοιχτό για όλους τους θεραπευτές και όχι μόνο που θέλουν να διευρύνουν το συνειδησιακό τους πεδίο στην ενίσχυση της θεραπευτικής μεθόδου που εφαρμόζουν αυξάνοντας τις γνώσεις τους, βελτιώνοντας τον εαυτό τους και κάνοντας μια αρχή στην πνευματικότητα.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Εργαστήρι Πνευματικής Θεραπευτικής

«Η ενέργεια ακολουθεί τη σκέψη»

.Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 6983028812 ή jonsan@gmail.com

Ιωάννης Σανοζίδης